Mieskuoro Sirkat

Hur blir jag en Sirkka ?

Var en man – var en sirkka !

Det kanske känns skrämmande, men vi är redo att skola dig till en prima körsångare – ifall du har tillräckliga grundförutsättningar.

Sångröst, röstomfång och tonöra bedöms i inträdesprovet, som ordnas efter behov under sångsäsongen. Säsongen börjar normalt på måndag i veckan efter skolstarten, klo 18. Tag kontakt direkt med körens dirigent Kimmo Tuuri, tel. p. 044-5531464, för att närmare fastslå inträdesprovets datum. Antagandet underlättas av tidigare erfarenhet av körsång. Alla Sirkkor berättar mera, se t.ex. kontakter eller medlemmar.

Blir du godkänd får du vara med i kören några månader på prov, då man studerar din övningsaktivitet. Sång i vår kör förutsätter att man viger måndagen åt detta intresse. En ny sångare får också en körfadder, som ger råd med praktiska ting. Övningarna börjar alltid med röstbehandlingsskolning för alla sångare.

Vi förutsätter att medlemmarna deltar i all sirkkaverksamhet. Utöver sången deltar medlemmarna vid behov i styrelsen, Sirkka-calendarens annonsvärvning och marknadsföring. Likaledes förutsätter vi att den nye sångaren tar minst Manskörförbundets nybörjarmärke under sina första körår.

Sista ändrat: 18.8.2019