Mieskuoro Sirkat

Redan upplevt

Sångbro i Björneborg

Sulasols stora Sång- och Musikfest stod på tur den 15-17.6.2007 i Björneborg. Festligheterna hade fått namnet En sångbro för hjärtan, då även Estlands körer deltog.

Vid den nyligen avslutade Sulasolis sångfest, belönades vår förre körledare, Juha Holma, med 2006 års Klemetti-pris.

Juha Holma

Sulasol delar ut ett pris vartannat år till en person som framgångsrikt arbetat för ideell musikverksamhet och för Sulasols målsättningar. Priset är på 2000 euro. Juha Holma har arbetat länge som musikfostrare och körledare (numera som ledare för Manskören Laulajat), och många av hans tonsättningar ingår som bestående delar i de olika körformernas basutbud.

Sirkkorna gratulerar så hjärtligt!

Kyrkokonserten i Varkaus

Sirkkornas senaste framträdande var kyrkokonserten i Varkaus kyrka 20.5.2007.

Sirkkornas traditionella Vårkonsert

Kevätkonsertin 2007 mainos

Vårkonserten hålls den 5.5.2007 klo 19 i yrkesinstitutets festsal, Sepänkatu 3. Närmare upplysningar följer senare.

Jyväskylä första bokmässa den 21-22.4.2007 deltog även Sirkkorna. Vi hade två framträdanden. Här uppställdes Sirkkornas avdelning. Och här lördagsstämning.

Annat

Manskören Sirkat var värd för den finlandssvenska manskören Coro Finlandia – projektet 14.4.2007. I programmet ingick förutom finsk och skandinavisk musik, även engelsk barock och sea shanty-sånger, tysk Liedertafel samt bl.a. en rysk soldatmarschen ur operan Decembermännen Dekabristerna. Solist var tenoren Simon Granlund och kören ackompanjerades av Kjall Knapas. Kören leddes av FSM:s konstnärlige dirigent dir.cant R. W. Ahlberg. Tack också för den fina kvällen med sitt program och lycka till och välgång på turnén till Grekland – vi möts i Björneborg!

Vi upplevde en internationell vindpust då den utmärkta belgiska damkören Hodie konserterade i Jyväskylä 22.2.2007 under ledning av Jean-Claude Wilkens (ao. dirigenten är det internationella körförbundets IFCMs verkställande kommittés sekreterare.) Sirkkorna stod värdar för och arrangerade en samling efter konserten. Tack till er alla värdfamiljer som deltog i detta projekt! Ett extra tack till Hanna Renvall som tog kören till sin hemstad.

Julkonserten 2006 hölls i kyrkan i Pihdipudas och i Taulumäki. Tack till våra konsertgäster och till våra samarbetspartner! I programmet ingick åter de evigt underbara julklassikerna stilfullt tolkade av manskören.

Kören gjorde en konsertvisit den 2 – 8.7.2006 till Sarajevo och till Dubrovnik.

Här följer en allmän redogörelse för resan.

Den av Hjärtförbundets K-S krets ordnade vägörenhetskonsert hölls den 23.9.2006 i Taulumäki kyrka. Här programmets tilläggsuppgifter.

Vårkonsert 2006 hölls i Taulumäki kyrka 22.4.2006. Tack till alla som hjälpt till med arrangemanget. Uppgifter om programmet kan studeras här.

Även Sirkkornas traditionella Valborgskonsert i strålande vårväder är redan gången tid, bevisen återfinns på bildsidorna. Vid tillfället kungjordes, med åtföljande hedersbetygelser, 2006-års person i behov av kulturbastu, det blottställdes vara Rita Varonen.

Konserten i Kinkomaa sjukhus hölls 15.1.2006 enligt uppgift för sista gången. Kören har besökt sitt faddersjukhus ända dess tillblivelse eller sedan 1930, således var detta 76:e gången! Kören är glad för detta samarbete. Förhoppningen är att det skall finna nya former.

Vår konstnärlige ledare Nikke Isomöttönen gjorde i januari en kapellmästarvisit i USA. Flera uppgifter här.

Aftonen före Självständighetsdagen 2005 besökte Sirkkorna Joutsa. Konserten hölls i den nyligen reparerade Joutsa kyrka med sin goda accustik. Tack för inbjudan, Joutsa-bor! Konseres programuppgifter finns att studera här.

2005-års julkonsert hölls i Saarijärvi, Karstula och i Taulumäki kyrkor. Tack till våra konsertbesökare och samarbetspartner! Även julkonserten program går att studera här.

Sirkkornas konsthandel

Grafiken för Sirkkornas 105-årsjubileum var verket 'LaMusique' av konstnären Kuutti Lavonen.

Manskören Sirkkorna donerade 9.11.2005 av inkomsterna för detta tavelprojektet, 1710 euro till FRK:s katastrofinsamling. För denna summa är det möjligt att t.ex. införskaffa två vinterbonade tjugomannatält med all utrustning till jordbävningsområdet i Pakistan. Men enligt FRK hamnar inte nödvändigtvis alla insamlade medel utomlands, även här hemma behövs det nödhjälp. Sirkkorna har sålt egen produktion för att kunna bekosta Kuutti Lavonens grafik. Donationen till katastrofhjälpen är en tiondedel av vad försäljningen inbringat. Kören gav ett löfte om donationen till katastrofhjälpen 11.1.2005 under gemenskapskonserten i Paviljongen till tsunamioffrens hjälp.

Lahjoitus SPR:lle

På bilden tar Outi Oinonen som reprentant för FRK i Västra Finland, Jyväskylä område, emot vår donation. Vår ordförande Jari Rantamäki håller tal vid överräckandet och sekreterare Tapio Kotilainen bevittnar händelsen. Informationssekreterare Tapani Tuomikoski befinner sig bakom kameran.

Sista ändrat: 18.8.2019